Условия
 
 1.Вие трябва да сте навършили 18 години. 
 2.Вие знаете, че страницата съдържа материали, предназначени само за възрастни 
    и Вие нямате с това проблем.
 3.Започвайки да ползвате услугите, Вие подтвърждавате, че сте се запознали с общите 
   условия, съгласни сте с тях и ще ги изпълнявате.
 4.Незнанието на условията не Ви освобождава от задължението да ги изпълнявате.
 5.Ние не носим отговорност за: 
 5.1.Информацията, публикувана от потребителите на страницата.
 5.2.Всяка вреда, свързана с използването на услугите.
 5.3.Грешки или неизпълнение на работа от страна на SMS-оператора.
 6.Ние имаме право без предупреждение:
 6.1.При необходимост да променяме страницата.
 6.2.При необходимост да променяме общите условия.
 6.3.Да променяме цената и продължителността на услугите.
 7.Условия за оказване на услугите:
 7.1.За получаването на услуги е необходимо да изпратите 2 sms-съобщения.
 7.2.Цената на едно sms-съобщение е 4.80 BGN. 
 7.3.С второто sms-съобщение Вие подтвърждавате, че  сте навършили 18 години.
 7.4.След второто sms-съобщение ние ще Ви изпратим код на достъп до услугата. 
 
Koko hinta: 9.60 BGN
Support Email: support@beronata.com
Beronata Services LTD
Themistokli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus